Onze filosofie en uitgangspunten

Bij het samenstellen en verzorgen van onze cursussen en trainingen hanteren we altijd dezelfde 10 uitgangspunten. Graag lichten wij onze filosofie op deze pagina toe.

1. Aansluiting op jouw leerbehoeften
Leren is alleen zinvol en effectief als het naadloos aansluit bij al bestaande kennis en vaardigheden. Het heeft geen zin om een cursus te volgen waarin je weinig of niets nieuws leert. En wanneer het gat tussen de door ons aangeboden stof en de  bij jou bestaande kennis veel te groot is, schiet de cursus ook aan zijn doel voorbij. De cursusinhoud wordt afgestemd op bij jouw behoeften.

2. Duidelijke leerdoelen
Het is belangrijk dat er bij jou vooraf duidelijkheid bestaat over de inhoud, de onderwerpen en het niveau van de cursus. Wij maken altijd zo goed mogelijk duidelijk wat je na afloop van de module zult weten en kunnen. 

3. Modulaire opbouw
Alle cursussen en trainingen zijn modulair opgebouwd rondom een afgebakend onderwerp. Maar niet alleen dat; wij bieden ook de mogelijkheid om slechts voor één of enkele modules in te schrijven. Dat betekent dat je niet verplicht wordt om modules te volgen die over onderwerpen gaan, waar je geen behoefte aan hebt of waarover je al voldoende kennis hebt.

4. Practische toepasbaarheid
Om sommige onderwerpen goed te begrijpen kan het nodig zijn om de relevante theorie te bespreken. Maar ons uitgangspunt is altijd dat de toepasbaarheid in de praktijk voorop staat. De nieuw aangeleerde kennis en vaardigheden kun je
 direct de volgende dag in je werk toepassen.

5. Delen van eigen ervaringen en vragen
Bij alle cursussen is er ruime gelegenheid om eigen praktijkervaringen in te brengen en vragen te stellen die betrekking hebben op jouw eigen werkomgeving. Daardoor wordt de cursus voor jou nog relevanter en wordt het leereffect verder vergroot.

6. Verdere verdieping
Na afloop van elke module bestaat de mogelijkheid om aan te geven op welke gebieden en onderwerpen je nog verdere verdieping en uitleg zou willen. In onderling overleg bespreken we dan op welke manier we dat samen het beste vorm kunnen geven.

7. Kleine cursusgroepen
Wij werken met kleine cursusgroepen van maximaal 10 personen. Maar ook als de groep kleiner is, gaat de cursus toch door. En als jij het geen probleem vindt om alleen of met zijn
tweeën cursus te volgen, dan maken wij er ook geen probleem van.

8. Geen specifieke vooropleiding
Wij geloven niet zo in specifieke vooropleidingen. Als jij (enige) werkervaring hebt, actieve betrokkenheid toont en écht iets wil leren, dan ben je welkom bij • Factief •.
   

9. Veilige leeromgeving
We vinden het belangrijk om een veilige leeromgeving te creëren. Dat betekent dat je alles kunt vragen: domme vragen bestaan niet. Ook onderwerpen waarvan jij denkt dat 'je die eigenlijk allang had behoren te weten' worden uitgelegd en toegelicht. En ervaringen die docent en cursisten onderling met elkaar delen, blijven binnen de vier muren van de cursuszaal.

10. Flexibiliteit
Flexibiliteit is een belangrijk uitgangspunt. Als jij specifieke leerbehoeften hebt, in een bepaalde periode en/of op een door jou gewenste locatie, dan denken we graag met je mee om te komen tot een maatwerk cursusaanbod. Neem contact met ons op en gezamenlijk
bespreken we de mogelijkheden.